Eğitim Sertifikaları

KİTAPLARI

 • K1. Yazar: Doç. Dr. Cebrail Kısa, Kadın Bedeninin Cinselliği Reddedişi: Vajinismus-Cinsel Terapi Uygulama Elkitabı, 2010.
 • K2. Yazar: Doç. Dr. Cebrail Kısa, Psikiyatri Pratiğinde EKT, Ruh Sağlığı Profesyonelleri ve Hastalar İçin Yardımcı Elkitabı,2011
 • K3. Yazar: Doç. Dr. Cebrail Kısa, Erken Boşalma ve Tedavisi, 2014.

PSİKOTERAPİ EĞİTİM SERTİFİKALARI

 • S1. Kognitif Davranış Terapileri Derneği’nden (KDTD) “Bilişsel-Davranışçı Terapiler    Eğitimi”, 150 Saat Teorik ve 150 Saat Süpervizyon.
 • S2. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nden (CETAD) tarafından verilen “Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavisi Eğitimi”, 144 Saat Teorik ve 72 Saat Süpervizyon.
 • S3. Prof. Dr. Deborah Dobson’dan “Cognitive Behaviour Therapy for Anxiety Disorders” eğitimi, 16 saat.
 • S4. Prof. Dr.Keith Dobson’dan “Cognitive Behaviour Therapy for Depression in Adults” eğitimi,16 saat.
 • S5. Leslie S Greenberg’den “Duygu Odaklı Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi”,Teorik ve Vaka Çalışması, 80 saat.
 • S6. Gerald R Weeks’ten “Sistemlerarası Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi”, “Cinsel Terapi ve Evlilik Terapisinin Bütünleştirilmesi” Teorik ve Vaka Çalışması, 48 saat.
 • S7. Prof. Dr. Vamık D. Volkan’dan “Psikoanalitik Psikoterapi Eğitimi”, 32 saat.
 • S8. Prof. Dr. Thomas Dowd, “Kognitif Hipnoterapi Çalışması”, 8 saat.
 • S9. Prof. Dr. Daniel Araoz ile Atölye Çalışması “Cinsel Sorunlarda Hipnoz ve Hipnoterapi Eğitimi”, 16 saat.
 • S10. Prof. Dr. Leyla Zileli’ den  “Psikoanalitik Psikoterapi Eğitim” Bölüm I ve II, 2 yıl süreli eğitim.
 • S11. “DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Eğitimi (SCID-I)”, iki gün süreli eğitim.

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI KONGRELER

 • K1. EKT’nin Etki Mekanizması. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, VI. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, Mersin, 5-8 Eylül, 2007.
 • K2. Cinsel Terapi Eğitimi Nasıl Olmalı? Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, XVI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Safranbolu, 1-4 Temmuz, 2009.
 • K3. Cinsel İşlev Bozukluklarına Yaklaşım Nasıl Olmalı? Birinci basamakta ruhsal bozukluklar kongresi Ankara, Şubat (2010).
 • K4. Cinsel İşlev ve Bozukluklarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Kursu (I ve II)PSEKON, Ankara, 30 Haziran-3 Ağustos, 2011.
 • K5. Evlilik İlişkisinde Şiddet: Kıskançlık ve Aldatma.Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Ankara, 27-28 Nisan, 2012.
 • K6. İstifleme Bozukluğu Semptomdan Tanıya. TPD 18. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 23-26 Nisan 2014, Antalya.
 • K7.Yakın İlişkilerde Duygular. VI. Mezopotamya Tıp Kongresi, 15-17 Mayıs 2014, Mardin.
 • K8. Duygu Odaklı Evlilik ve Çift Terapisi Kursu, 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 12-16 Kasım 2014, Antalya

Paylaş